УДК: 339.13.017:339.138

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-4

Тетяна Миколаївна КОПАНЬ
аспірант, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
E-mail: bodyanchucka@gmail.com
МАРКЕТИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

JEL classification: L86; M15

Анотація

Вступ. Розвиток ринку телекомунікаційних та інформаційних технологій (information and communication technologies – ICT) створює умови для подальшого зростання інших секторів економіки. Компанії ICT сфери забезпечують підприємства, населення та державні органи програмними продуктами, Інтернетом, мобільним і стаціонарним зв’язком тощо.

Метою статті є дослідження сучасного стану ICT ринку у світі та в Україні; визначення основних тенденцій та загроз подальшого розвитку ICT ринку.

Результати. Ринок ICT належить до найбільших ринків, що динамічно розвиваються у світі. Дослідження, проведені провідними консалтинговими компаніями світу показує, що після 2020 року ринок може зрости від 13 до 33 трлн дол., а ринок блокчейну до
3,1 трлн дол. до 2030 р. Компанія International Data Corporation наголошує, що цифрові технології та рішення можуть сягнути 60 % світового ВВП до кінця 2022 р. Світовим лідером за кількістю корпорацій ICT сектору є США, де розташовано штаб-квартири 65 найбільших компаній світу, у Китаї – 20, Тайвані – 17, Японії – 14, Південній Кореї – 6, Індії – 5 компаній. Ринок ІТ послуг займає 0,5 % у структурі світового ринку ІТ послуг. В Україні зареєстровано 125 суб’єктів господарювання спрощеної форми оподаткування, яких використовують великі компанії для оптимізації податкового навантаження. Доходи таких американських ICT компаній як Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft суттєво перевищує розмір державного бюджету України, а частина доходів від ICT ринку займає всього 4,5 % усього ВВП, що явно недостатньо і є свідченням відставання розвитку економіки.

Висновки. Недосконалість вітчизняного законодавства, відсутність стимулів для організацій ICT бізнесу, можливість монополізації ринку, незахищеність інтересів населення та приватних компаній не стимулюють іноземні інвестиції в даний сектор економіки. Не дивлячись на це, Україна має надпотужний потенціал його зростання, для чого потрібно розробити національну концепцію та модель розвитку ICT ринку, стримувати виїзд спеціалістів за кордон, забезпечити реалізацію стратегії партнерства бізнесу та держави тощо.

Ключові слова: ринок телекомунікацій, ІТ-ринок, ринок телекомунікацій та ІТ-послуг, маркетингові дослідження, інвестиції, ICT компанії.

Список літератури

 1. Атамась Р. Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку. 2019. Finance.ua. URL: https://kreston-gcg.com/ua/development-of-the-it-industry-in-ukraine-a-side-view/.
 2. Винничук Р.О., Склярук Т. В. Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. № 833. С. 3-8.
 3. Комыза Р. На чем зарабатывает Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet/Google и Facebook. com. 2019. URL: https://komyza.com/na-chem-zarabatyvaet-amazon-apple-microsoft-google-i-facebook/.
 4. Комыза Р. Как Google и Facebook медленно, но уверенно захватывают мировое информационное пространство. com. 2018. URL: https://komyza.com/kak-google-i-facebook-medlenno-no-uverenno-zakhvatyvayut-mirovoe-informacionnoe-prostranstvo/.
 5. Сардак С.Е., Ставицька А. В. Дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій. Технологічний аудит та резерви виробництва. № 5(24), т. 4. С. 96-100.
 6. Седікова І.О., Седіков Д. В. Сучасний стан розвитку телекомунікаційного простору України. Економіка харчової промисловості. 2014. № 4. С. 74-78.
 7. Шимкович В. Огляд IT-ринку праці: Львів. ua. 1.03.2017 р. URL: https://dou.ua/lenta/articles/it-market-lviv/.
 8. Cearley В., Burke В. Top 10 Strategic Technology Trends for 2019. ID: G00374252. 15 October 2018. 2019. URL: http://www.tadviser.ru/images/6/6b/3891569-top-10-strategic-technology-trends-for-2019.pdf.
 9. Ponciano J. The Largest Technology Companies In 2019: Apple Reigns as Smartphones Slip And Cloud Services Thrive. May 15, 2019. https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largest-tech-companies-2019/#2d8f4f3a734f.
 10. Bank of America Merrill Lynch. 2019. https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html.
 11. McKinsey: Какие технологии изменят жизнь, бизнес и глобальную экономику. Тенденции мирового ИТ-рынка. Tadviser. http://www.tadviser.ru/index.php/.
 12. International Data Corporation. 2018. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ %D0 %9A %D0 %BE %D0 %BC %D0 %BF %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %B8 %D1 %8F:IDC_(International_Data_Corporation).
 13. Juniper Research. 2017. URL: https://www.juniperresearch.com/home.
 14. IBM Research. 2019. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ %D0 %9A %D0 %BE %D0 %BC %D0 %BF %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %B8 %D1 %8F:IBM_Research.
 15. The World’s Largest Public Companies. 2020. URL: https://www.forbes.com/global2000/list/#industry:Software %20 %26 %20Programming.
 16. List of largest technology companies by revenue. 2019. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_technology_companies_by_revenue
 17. Україна на світовому IT-ринку: 10 найцікавіших фактів – інфографіка. Новое время. 11 грудня 2017. URL: https://nv.ua/ukr/biz/economics/ukrajina-na-svitovomu-it-rinku-10-naycikavishih-faktiv-infografika-2353974.html.
 18. МаслійН. Д., Ніценко В. С. Науково-методичний підхід щодо формування партнерських відносин при інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Український журнал прикладної економіки. Том 3, № 3. С. 264-277.
 19. МаслійН. Д., Ніценко В. С. Системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Український журнал прикладної економіки. Том 3, № 4. С. 85-96.
 20. НіценкоВ., Чернега І. Роль іноземного капіталу у розвиток банківського сектору економіки. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтерент-конф. 15-16 листопада 2011 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський. Ч. 1. Тернопіль: Крок, 2011. С. 320-324.

Статтю було отримано 24.08.2019