УДК: 657.6:658.7:339.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-32

Тетяна Вікторівна Гуштан
кандидат економічних наук, доцент,
Ужгородський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-0299-0437
е-mail: tetyanadk@ukr.net

JEL classification: F13

Анотація

Окреслено особливості торговельно-економічних відносин України та Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність формування торговельними підприємствами логістичних стратегій. Проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі товарами та впливу на неї пандемії COVID-19, а також динаміку обсягів експорту та імпорту товарів. Визначено основні засади логістики в діяльності торговельних підприємств, які виходять на ринки ЄС. Сформовано принципову схему логістичних функціональних галузей. Обґрунтовано ключові логістичні концепції торговельних підприємств. Розглянуто та розраховано можливості вирішення задач оптимізації у сфері логістики торговельними підприємствами, які виходять на ринки Європейського Союзу.

Ключові слова: торговельні підприємства, логістичні процеси, експортно-імпортні операції, оптимізація, країни ЄС.

Список літератури

 1. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання: монографія. Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2014. 280 с.
 2. Dankevych V., Dankevych Y., Pyvovar P. Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40. No. 3: 307–319.
 3. Туніцька Ю.М. Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності експорту продукції харчової промисловості України. Бізнес Інформ. №10. 2017. С. 85–93.
 4. Цимбал В. Удосконалення ринкових відносин на селі. Економіка АПК. 2009, № 8. С. 114.
 5. Нападовська Л.А. Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 338–344.
 6. Дозволи на міжнародні вантажні перевезення: як Україні домогтися збільшення квот? Укрінформ. 11.07.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3262354-dozvoli-na-miznarodni-vantazni-perevezenna-ak-ukraini-domogtisa-zbilsenna-kvot.html
 7. Експрес-випуск. Державна служба статистики України. 14.01.2021. URL: www.ukrstat.gov.ua
 8. Pfohl H. Ch. Trendy i strategie w logistyce europejskiej. Materiały konferencji Logistyka’99 – «Rynek – dystrybucja – zapasy». Warszawa: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 1999. S. 12.
 9. Крикавський Є. В. Логістика: підручник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. 264 с.
 10. Крикавський Є. В., Похильченко О. А., Чорнописька Н. В. та ін. Економіка логістики: навч. посібник / заг. ред.: Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 640 с.
 11. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: підручник. Харків: Гриф, 2002. 580 с.

Статтю було отримано 12.01.2021