УДК 334.73:631.115.8

Анна Миколаївна ОРЕЛ
кандидат економічних наук, кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: vova7003@gmail.com

Анотація

Вступ. Становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки регіону надає нові можливості для розвитку сільськогосподарської кооперації на селі. Однак сьогодні вона розвивається повільно і нестабільно. Причинами цих явищ є недосконалість механізму розвитку кооперативних відносин, недостатність державної підтримки та регулювання кооперативних процесів, висока вартість кредитних і позикових коштів, недосконалість кооперативного законодавства та ряд інших проблем, що стримують розвиток кооперації.

Метою статті є дослідження функціонування кооперативів на селі, розгляд як позитивних, так і негативних сторін створення цього комплексного сільськогосподарського підрозділу.

Результати. Встановлено, що для створення цього підрозділу необхідно дотримуватися законодавства та змінювати певні ланки в оподаткуванні та розробляти нові закони та законопроекти щодо поліпшення умов господарювання та зацікавити суб’єктів щодо підтримки та розвитку кооперативів на селі.

Висновки. На тлі даних та досліджень представники кооперативного руху в Україні розуміють, що подібна форма господарювання дасть їм хорошу економічну вигоду. Крім цього, кооператив – це можливість в умовах майбутнього відкриття ринку землі залишатися і надалі ефективним і відповідальним розпорядником своїх земельних активів. Тому саме одним із найкращих механізмів для розвитку села та наповнення місцевих бюджетів є кооператив. Відродження кооперації на території всієї країни в умовах децентралізації створить перспективи для процвітання сільських громад та реформування аграрного сектору.

Ключові слова: драйвер, кооперативи, економічний потенціал, кооперативний рух, управління кооперативом,об’єднання.

Список літератури

  1. Аграрне право України: підручник /за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Душмана, Харків: «Право». 2003. 236 с.
  2. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97. ВР // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 39. С.52.2.
  3. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: словник довідник / [авт. уклад. Р. Я. Корінець]. Львів:НВФ «Українські технології», 2010. 160 с.
  4. Свиноус І. В. Кооперування особистих селянських господарств в умовах перехідної економіки. Інноваційна економіка. 2007. № 1. С. 34–37
  5. Малік М. Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 45–49.
  6. Багай Н. О. Наукові засади розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Збірник праць Прикарпатського університету, 2001. С. 102–108.
  7. Титова Н. І. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми законодавчого забезпечення. Право України. 2000. №2. С 25–27.

Статтю було отримано 12.08.2018