УДК 339.13 : 338.43

Олександр Володимирович СПАТАР
інженер з метрології служби головного метролога,
Миколаї вське управління магістрального аміакопровода «Укрхімтрансаміак» державного підприємства «Укрхімтрансаміак» E-mail: spataralexandr@gmail.com

Анотація

Вступ. Підприємства труботранспортної системи України, що були колись лідерами вітчизняної транспортної системи займають значну частку української економіки, але нині піддаються вкрай хворобливому процесу адаптації до ринкових умов господарюван-ня. Можливим рішенням цієї проблеми є створення конкурентоспроможних виробництв у сфері трубопровідного транспорту, зниження цін на фінальну продукцію шляхом оптимізації коопераційних зв’язків і контролю за внутрішніми цінами.

Мета. Метою статті є дослідження теоретико-наукових засад низької конкуренто-спроможності труботранспортної системи України.

Методологія. У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоре-тичного узагальнення джерел конкурентних переваг.

Результати. Розглянуто теоретичний базис поняття «конкурентоспроможність підприємства» як один з найважливіших факторів ефективного розвитку української економіки. Вивчено місце підприємства труботранспортної системи в економіці України. Запропоновані заходи, націлені на забезпечення конкурентоспроможності підприємств трубопровідного транспорту на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, оцінка ефективності, засоби оцінки, труботранспортна система.

Список літератури

 1. Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг. 2003. № 4. С.39-48.
 2. Лагодієнко В. В., Корнієцький О. В. Логістика по-японськи: підвищення ефектив-ності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. 2014. №275. С. 207-210.
 3. Состояние и проблемы транспортной отрасли в Украине. URL: https://hub.kyivstar.ua/sostoyanie-i-problemy-transportnoy-otrasli-v-ukraine
 4. Лагодиенко В. В., Корниецкий А. В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. №4(9).
  С. 145-147.
 5. Щелкунов В. И., Мамаев А. Н. Проблемы функционирования международных транс-портных коридоров в Украине, 2008.
 6. О конкурентоспособности трубной промышленности Украины. URL: https://www.metalbulletin.ru/publications/2362/
 7. Бреннер М. Экономика нефтяной и газовой промышленности СРСР. М., 1968.
 8. Гальперин Б. Развитие и перспективы транспорта газа по магистральным трубопроводам. М., 1968.
 9. Макаренко М., Цвєтов М. Транспортний сектор економіки України: проблеми розвитку. Економіст. 2009.

Статтю було отримано 10.11.2018