УДК 339.13.024

Тетяна Анатоліївна ВОРОНЮК
аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Чернівецькии національнии університет Імені Юрія Федьковича
E-mail: t.a.voronyuk@gmail.com

Анотація

Вступ. Стаття присвячена дослідженню поняття «кав’ярня» як різновиду спеціалізо-ваних закладів ресторанного господарства в розрізі сьогодення. В роботі визначено місце кав’ярень з загальній структурі ресторанного господарства. Модифіковано визначення «кав’ярня» та розроблено класифікацію закладів даного виду. Описано особливості явища кав’ярень «третьої хвилі» й обґрунтовано перспективність даної сфери господарювання.

Метою статті є визначення місця та ролі кав’ярень в загальній структурі ресторанного господарства.

Результати. Досліджено, що кав’ярні займають вагому частку в загальній сукупності закладів ресторанного господарства. Встановлено, що на даному етапі розвитку вітчизняної економіки кав’ярні виступають одним з найдинамічніших напрямів розвитку ресторанного господарства й являються важливою складовою індустрії гостинності в Україні. Визначено, що поширення кавової культури та обізнаності споживачів у даній сфері робить кавовий бізнес перспективним напрямком діяльності для українських підприємців. Визначено, що сьогодні поняття кав’ярні набуває нового значення – це заклад ресторанного господарства, де населенню пропонується широкий асортимент кавових напоїв високої якості, різноманітних сортів кави як традиційних, так і альтернативних методів приготування та повна поінформованість бариста з приводу походження, рівня та свіжості обсмаження кавового зерна, а також тонкощів смаку кожного з варіантів. Запропоновано класифікацію кав’ярень за різними класифікаційними ознаками. Обґрунто-вано необхідність для закладів даного типу концентрувати увагу не тільки на поточних проблемах, а й розробляти довгострокову стратегію для подальшого розвитку.

Висновки. Кав’ярні сьогодні – це заклади ресторанного господарства, де кава являється особливим продуктом і готується на якісно новому рівні з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Заклади, що позиціонують себе як кав’ярні – стають невід’ємною частиною індустрії гостинності та потребують подальших наукових досліджень з приводу утримання конкурентних позицій на довгострокову перспективу.

Ключові слова: ресторанне господарство, ресторан, кав’ярня, види кав’ярень, ринок кави.

Список літератури

 1. City Coffee Guide. URL: http://citycoffeeguide.com/.
 2. Franchising – портал ідеї для бізнесу. «Огляд ринку кав’ярень». URL:
  http://franchising.ua/stattya/1359/oglyad-rinku-kavyaren
 3. Гірняк Л. І., Глагола В. А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. №16. С. 71-76.
 4. ДНАОП – законодавча база. URL: https://dnaop.com/html/34057/doc- %D0 %94 % D0 %A1 %D0 %A2 %D0 %A3_4281_ 2004.
 5. Економічна правда. «Через 2-3 роки 50 % ресторанів вийдуть в онлайн» URL: http://www.epravda.com.ua/news/2016/06/6/595148/.
 6. Соffee consumption on the rise in Europe. URL: http://one-europe.net/coffee-consumption-on-the-rise-in-europe
 7. Союз інформ (інформаційно-аналітична агенція). URL: http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=ukr &menu=article/coffee.
 8. Стан ринку кави в Україні. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76736.
 9. ЧанТ. С., Юдіна Н. В. Стан розвитку ринку кав’ярень в Україні. Збірник наукових праць КПІ імені І. Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління». №11. C. 3-11.

Статтю було отримано 05.10.2018