УДК: 331.108

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-47

Славкова Олена Павлівна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою публічного управління та адміністрування, Сумський національний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0002-1864-0810

JEL classification: M12, M 51, M54, O15

У статті розглянуто питання використання новітніх цифрових технологій у роботі HR-менеджерів  майбутнього покоління. Визначено  найбільш вірогідні тенденції, що будуть характерні для змін в управлінні персоналом у найближчому майбутньому. Наголошено на необхідності пошуку та систематизації ефективних цифрових методів у системі управління персоналом для професійного розвитку персоналу. Доведено, що комбінування методів цифровізації і використання штучного інтелекту кадровою службою на підприємствах може забезпечити ефективність. Доведено, що, оскільки технології розвиваються швидкими темпами, менеджери з персоналу постійно шукають інноваційні способи оптимізації процесів, покращення досвіду залучення співробітників і забезпечення успіху підприємства чи організації. Одним з таких інструментів, який стає все більш популярним у HR,  є ChatGPT.  Вважаємо, що  глобальні кризи замість того, щоб призупинити чи уповільнити розвиток тієї чи іншої сфери життя, сприяють його прискоренню. Повномасштабна війна змушує українські компанії проявляти винахідливість, особливо в HR-сегменті. Цим компаніям потрібно максимально використати свої ресурси, щоб продовжувати працювати, підтримувати своїх співробітників в умовах повномасштабної агресії. Тому можна констатувати, що завдяки воєнним діям міжнародні HR-тренди будуть впроваджуватися в Україні швидше і легше, ніж в інших країнах. Вважаємо, що перспективи подальших наукових розвідок повинні бути направлені на  розроблення методів впровадження штучного інтелекту в роботу кадрових служб.

Ключові слова: HR-менеджмент; персонал; управління персоналом; розвиток, цифровізація, штучний інтелект.

Література

 1. Руденко О.М., Козюра І.В., Ткаленко Н.В., Маргасова В.Г. HR-менеджмент у публічному управлінні: навчальний посібник. Київ: Кондор. 2022. 124с.
 2. Іляш O.I., Блохін П.В. Майбутнє HR менеджменту: тенденції, ризики, мотивація. Ефективна економіка. 2018. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/5.pdf.
 3. Костюченко О., Полякова Е. Роль HR-менеджера в побудові ефективної роботи. URL: http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/rol-hrmenedzhera-v-pobudovi-efektivnoyi-roboti.html.
 4. Романюк Л.М. Застосування зарубіжного досвіду стратегічного менеджменту управління персоналом вітчизняними підприємствами. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2020. Випуск. 4(37). С. 119-129.
 5. Майбутнє HR. URL: https://www.management.com.ua/tend/tend697.html.
 6. HR тренди 2023: Які тренди HR впливатимуть на розвиток бізнесу в цьому році? URL: https://hurma.work/blog/hr-trendy-2023-yaki-trendy-hr-vplyvatymut-na-rozvytok-biznesu-v-czomu-roczi/.
 7. Ключові HR-тренди 2024 року: що чекає на сферу рекрутингу? URL: https://budni.robota.ua/recruiting/klyuchovi-hr-trendi-2024-roku-shho-chekaye-na-sferu-rekrutingu.
 8. Як ChatGPT змінює роль HR менеджерів в епоху цифрових технологій? URL: https://insa.com.ua/blog/yak-chatgpt-zminyuye-rol-hr-menedzheriv-v-epohu-tsyfrovyh-tehnologij/.
 9. Well-being та AI: які тренди чекають рекрутерів та HR у 2024. URL: https://hurma.work/blog/yaki-trendy-chekayut-rekruteriv-ta-hr-u-2024/.
 10. Chamberlain A., Zhao D. The Key to Happy Customers? Happy Employees. URL:https://hbr.org/2019/08/the-key-to-happy-customers-happy-employees.
 11. Irtyshcheva I., Pavlenko O., Kramarenko I., Boiko Y., Chumakova K., Hryshyna N., Ishchenko O., Zubko A. Economic Monitoring of Transformation Processes: National Realities and Foreign International. Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2023. Vol. 34. Issue 1. Р. 1-
 12. Irtyshcheva I., Kramarenko I., Sirenko I. The Economy of War and Postwar Economic Development: World and Ukrainian Realities. Baltic journal of economic studies. 2022. Vol. 8. No 2. Р. 78–82. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-2-78-82.
 13. Irtyshcheva I., Pavlenko O., Boiko Yе., Stehnei M., Kramarenko I., Hryshyna N., Ishchenko O. Еvaluation of efficiency of regional public governance in the context of achieving goals of sustainable development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 44. Issue 4. Р. 497–505.

Статтю було отримано 26.12.2023