УДК 338.23.(447)

Андрій Ігорович ЗІНЧЕНКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова

Анотація

Вступ. Боротьба з корупцією є проблемою для України, про що додатково свідчить наполегливість міжнародних фінансових партнерів держави у питанні створення антикорупційного суду. Отже дослідження сучасного стану фінансово-інноваційних засад перспективної антикорупційної діяльності є актуальним.

Метою статті є дослідження фінансово-інноваційних засад перспективної антикорупційної діяльності, а саме: зміст та особливості їх еволюції.

Результати. Встановлено, що сьогодні генеруються цінні масиви даних, які підлягають аналізу на предмет виявлення статистичних залежностей та іншої цільової інформації. Спрофільований клієнт з законними доходами на тлі тотального впровадження технічних засобів прийому безготівкових платежів навіть на ринках і парковках, дозволить краще виявляти все те, на що спрямовано законодавство про боротьбу з відмиванням незаконних доходів і фінансуванням злочинності у всіх її проявах, а в частині, наприклад, економіки державних закупівель, як корупційно-вразливої ділянки національного господарювання, ускладнить корупційні схеми аж до її унеможливлення.

Висновки. Визначено, що по суті для сприяння правоохоронним органам у фінансовій та антикорупційній сферах пересічному громадянину жодних дій з цього приводу спрямовано здійснювати не знадобиться. Людина живе, працює, отримує заробітну плату, погоджується на обробку персональних даних, робить покупки, оплати, подорожує, приймає платежі, бере участь в акціях і т. д., а паралельно з цим вона є борцем зі злочинністю – донором big data mining, важливим статистом в боротьбі з порушенням фінансового та кримінального законодавства. В цілому модель, в разі впровадження з актуальними нюансами, може буде використана в т.ч. антикорупційними й іншими правоохоронними органами в процесі виконання своїх повноважень, що вкрай важливо в ключі піднесення антикорупційної боротьби на якісно новий рівень.

Ключові слова: антикорупційна діяльність, правоохоронні органи, корупція, механізм реалізації, смарт-контакти.

Список літератури

  1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
  2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
  3. Державна служба фінансового моніторінгу. Нормативно-правові засади діяльності. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=107&lang=uk.
  4. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIІI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
  5. Національний банк України. Платіжні системи і розрахунки. Інформаційні матеріали. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/ category? cat_id =79219
  6. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
  7. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16
  8. Карпусь В. При оценке надёжности заёмщика банки начинают использовать данные операторов сотовой связи. (2017). URL: https://itc.ua/blogs/pri-otsenke-nadyozhnosti-zayomshhika-banki-nachinayut-ispolzovat-dannyie-operatorov-sotovoy-svyazi/
  9. Міністерство фінансів України. Проекти регуляторних актів для обговорення 2018. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia-?category=aspekti-roboti.

Статтю було отримано 05.08.2018