УДК 339.188.4

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-17

Svitlana Mikolaivna BORTNIK
Candidate of Sciences in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Security and Innovation of the Enterprise,
Lesya Ukrainka Eastern European National University

JEL classification: F15; L92; O11; O19; R41

Анотація

Вступ. Функціонування і розвиток підприємств суттєво залежать від якості й ефективності роботи транспортно-логістичних систем. Транспортно-логістичні системи окремих країн перетворюються у глобальну децентралізовану саморегулівну систему. В сучасних умовах управління такими системами ускладнюється. Тому існує потреба в дослідженні новітніх підходів до організації управління розвитком транспортної системи України на засадах логістики, інноватики та інформатизації.

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку логістики й пошук ефективних рішень в системі управління розвитком транспортно-логістичної інфраструктури України з урахуванням світових реалій.

Результати. У статті показано, що нові інформаційні технології та електронні системи продажу змінюють сутність логістичної діяльності. Узагальнено сучасні тренди розвитку логістики. Доведено, що пріоритет в діяльності логістичних операторів у найближчому майбутньому буде належати інтелектуальним послугам, впровадженню інновацій і розповсюдженню знань, що на практиці означає оптимізацію елементів транспортно-логістичної інфраструктури. У дослідженні доведено, що сектор логістичних послуг зростає значно швидше, ніж інші галузі економіки. Виявлена тенденція до більш високих темпів розвитку інфраструктурної та логістичної складових в порівнянні з темпами зростання самих корпорацій. Ця тенденція пояснюється зростаючою значущістю інфраструктурного забезпечення для підвищення ефективності економічної діяльності, високим мультиплікаційним ефектом логістики.

Висновки. Проведене дослідження показало, що нові парадигми економічного розвитку обумовлюють необхідність якісних змін і розвитку логістики в Україні. Покращення ефективності, якості й рівня надання транспортних послуг дозволить підвищити конкурентоспроможність, стимулюватиме український експорт і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та торгівлі.

Ключові слова: глобальна логістика, транспортно-логістична інфраструктура, інформатизація логістичних систем.

References

 1. Polyakova, O. M., Shramenko, O. V. (2017). «Suchasni tendentsii rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury v Ukraini i sviti». Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Issue 58, pp. 126-134. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_17
 2. Gurzhiy, N. M., Gorodovрa, A. V, Odinets, T. E. (2016). «Sostoianye y perspektyvy ekonomycheskoho razvytyia predpryiatyj transportnoj ynfrastruktury Ukrayny». Ekonomika i suspil’stvo. Issue 3, pp. 61–65.
 3. Karyy, O., Podvalna, H. (2017). «Lohistychna infrastruktura Ukrainy u svitovykh rejtynhakh». Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». [Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. no 873, pp. 41–49.
 4. Popova, N. V., Shynkarenko, V. G. (2016). «Suchasni tendentsii rozvytku transportno-lohistychnykh system». Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. no. 53, pp. 54–60.
 5. The official site of the European Business Association (2019). [Investment attractiveness index of Ukraine]. Available at: http://www.eba.com.ua/uk.
 6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian]
 7. Donaubauer J., Glas A., and Nunnenkamp P. (2016). Infrastructure and Trade: A Gravity Analysis for Major Trade Categories Using a New Index of Infrastructure. Kiel Working Paper.
 8. Global Logistics Market 2017-2021. Available at: https://www.technavio.com/report/global-logistics-market-2017-2021.
 9. Agility Emerging Markets Logistics Index 2017. Interactive Map. (2017). Available at: http://www.agility.com/EN/About-Us/Pages/Emerging-Markets/2017/Interactive-Map.aspx.
 10. The Logistics report 2019. Delivering safe, efficient, sustainable logistics. Freight Transport. 2019. Available at: http://www.fta.co.uk/export/sites/fta/galleries/downloads/ logistics_report/lr19-web-030619.pdf
 11. World Bank (2015). Shifting into Higher Gear: Recommendations for Improved Grain Logistics in Ukraine.

The article was received 08.12.2019