УДК: 658.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-14

Купалова Галина Іванівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0003-4486-8349
Гончаренко Наталія Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0001-9274-9905
Дуднік Марія Андріївна,
здобувачка освіти,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0009-0006-9044-9064

JEL classification: M1; О3; Q5

У статті акцентовано увагу на необхідності впровадження екологічно дружніх технологій в логістичну діяльність підприємств у контексті Європейського зеленого курсу. Мета дослідження – розробити пропозиції і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності логістичної діяльності шляхом впровадження зелених технологій та оптимізації управління ланцюгами постачання в торгівлі. Об’єктом дослідження виступала логістична діяльність ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», Україна. Використовувалися методи: розрахунково-аналітичний, узагальнення, прогнозування, експертний, спостереження, монографічний та інші. Обґрунтовано доцільність впровадження у ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» сучасної екологічно орієнтованої технології із оптимізації логістичних операцій – GPS-систему Webfleet. Завдяки вказаній системі можна скоротити такі витрати: на пальне на 15%, технічне обслуговування – на 28% та страхування – на 5%. Подальші дослідження з екологічної модернізації логістики доцільно зосередити на впровадженні технології Digital Twins (цифрового двійника) в ланцюгах постачання.

Ключові слова: екологічна модернізація, підприємство, торгівля, логістична діяльність, технологія, транспортний засіб, витрати, маршрут.

Література

 1. Волинець Л.М. Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств. Економiка транспортного комплексу. 2021. Випуск 38. С. 110-122.
 2. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств: монографія. Київ: Компринт, 2019. 143 с.
 3. Карінцева О.І, Харченко М.О., Мазін Ю.О. Практичні засади підвищення ефективності логістичної діяльності сучасного підприємства. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2021. № 3. C. 127-136.
 4. Хмарська І., Сігаєва Т.Є., Бачинська О.М. Оцінки ефективності та якості управління логістичним потенціалом. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 49. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2299/2220.
 5. Sadiq M. Supply chain operations reference model: an analytical study. International Journal of Research in Management, Economics and Commerce. 2020. Vol. 10. Issue 1. P. 10-18.
 6. Shtal T.V., Uvarova A.I., Proskurnina N.V. Strategic Guidelines for the Improvement of Logistic Activities of Trade Enterprises. Journal of Information Technology Management. 2020. 12(3). Р. 69-81.
 7. Saniuk A. The Logistics 4.0 Implementation Supported by the Balanced Scorecard Method. European Research Studies Journal. 2022. Vol. XXV. Issue 1. Р.198-207.
 8. FOZZY GROUP першою в Україні запустила повністю роботизовану складську зону із роботами типу AGV. URL: https: //www.fozzy.ua/ua/news/2021/fozzy-group-pershoyu-v-ukra-n-zapustila-povn-styu-robotizovanu-skladsku-zonu-z-robotami-tipu-agv/.
 9. URL: https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/.
 10. Supply chain digital twins. URL: https://www.anylogistix.com/features/supply-chain-digital-twins/.
 11. Buck S. The Complete Guide To Supply Chain Digital Twins. URL: https://www.coupa.com/blog/supply-chain/complete-guide-supply-chain-digital-twins.
 12. Rising Max. URL: https://risingmax.com/.

Статтю було отримано 16.12.2023