УДК 35.072.2

Світлана Сергіївна ШЕКЕРА
старшии викладач, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеська національна академія харчових технологіи E-mail: shekera.sveta@gmail.com

Анотація

Вступ. На сьогодні в Україні інвестиційна діяльність провадиться власними силами підприємств, оскільки держава підтримує лише стратегічні напрямки розвитку дотаціями та субсидіями. А в умовах української глобалізації не всі напрямки харчової промисловості можна віднести до стратегічних. Структурні зміни для забезпечення НТП призводять до ефективних економічних зрушень, як показує світовий досвід. Держава повинна регулювати інвестиційний процес, оскільки вона гарантує захист інвестицій.

Мета статті – визначити основні шляхи державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств консервної промисловості.

Результати. Було розглянуто основні цілі державного регулювання, законодавчі акти, які регулюють процес інвестування в Україні, а також інструменти й принципи державного регулювання інвестиційної діяльності. Обґрунтовано необхідність зміни законодавчої бази, доведена недосконалість, а також проведений аналіз дії принципів державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні на підприємствах консервної галузі. Як результат даного дослідження й інноваційних пріоритетних напрямків розвитку до 2021 року це не сприяє розвитку інвестиційного потоку до консервної галузі з боку держави. Підприємства самостійно вирішують проблему інвестування й розміри позикових і залучених коштів.

Висновки. Законодавча база є недосконалою й консервна галузь не є стратегічною, тому потік фінансових ресурсів в розвиток плодоовочевої консервації зменшився за останні роки. Досягнення основної мети даного дослідження можливе за умови зміни законодавчої бази, створення й функціонування прозорого фондового ринку тощо, тобто розробити нову систему регулювання інвестиційної діяльності у відповідності до світових трендів.

Ключові слова: державне регулювання, інвестиційна діяльність, підприємства консервної галузі, розвиток економіки.

Список літератури

  1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІI (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47.
  2. Про іноземні інвестиції: Закон України від 13 березня 1992 р. № 2198-ХІI (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 26.
  3. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19.
  4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31.
  5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08 вересня 2011 р. № 3715-VI (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20.
  6. Калетнік Г. М., Мазур А. Г. Кубай О. Г.  Державне регулювання економіки : [навч. посіб.]. К. : «Хай-Тек Прес», 2011.

Статтю було отримано 03.10.2018