Зміст публікації

1. Зсуви в методології дослідження економічних процесів: виклики парадигми сталого розвитку
8-14
2. Основи ресурсозбереження на підприємстві: управлінський аспект
15-22
3. Теоретико-методичні основи розвитку підприємництва в контексті глобалізації: управлінський та маркетинговий аспекти
23-29
4. Основні детермінанти формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери
30-40
5. Розвиток складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях
41-47
6. Регіональне управління бізнес-процесами в умовах децентралізації влади в Україні
48-55
7. Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва як визначальний критерій розвитку територіальних громад
56-63
8. Аналіз харчових звичок сучасних Українців
64-71
9. Інструментарій підвищення ефективності реформ та використання природних ресурсів в умовах адміністративно-територіальної реформи засобами Держгеокадастру
79-91
10. Державна політика регулювання доходів в умовах підвищення фіскальних ризиків, спричинених пандемією COVID-19
99-106