Зміст публікації

1. Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва
8–16
2. Управління конкурентоспроможністю країни: макроекономічний аспект
17–23
3. Економіко-статистична оцінка результативності бюджетного менеджменту при плануванні та використанні бюджетних коштів
24–32
4. Сутність і специфіка економічної безпеки в індустрії туризму
33–38
5. Грошово-кредитна політика та фінансове посередництво в умовах «Базель III»: глобальні тенденції
39–47
6. Формування та особливості функціонування регіональних транспортно-логістичних центрів
33-37
7. Обліково-аналітичне забезпечення послуг маркетингу
48–55
8. Інформаційна система управлінського обліку як складова світового бізнес-простору: досвід східноєвропейських країн
57–66
9. Стратегічні інструменти розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку
67–76
10. Інституційний інструментарій активізації іноземного інвестування у розвиток національного господарства
77-85
11. Зовнішньоекономічні аспекти продовольчої безпеки держави
86–96
12. Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва
131–138
13. Формування механізму конкурентоспроможності на підприємстві як керованого процесу
139–148
14. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні
149–160
15. Результативність використання трудового потенціалу агропромислових підприємств
161–171
16. Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні
172–180