УДК: 338.22:316.43

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-23

Юрій Васильович Кравчик
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет,
ORCID ID: 0000-0002-2780-5605
Е-mail: gromplus7@gmail.com

JEL classification: Q01; M14

Анотація

У статті узагальнено причини слабкої соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва та наслідки подальшого невтручання держави у вирішенні даної проблеми. Обґрунтовано послідовність етапів реалізації державної політики активізації соціальної відповідальності підприємництва в Україні. Визначено стратегічні засади політики посилення соціальної відповідальності підприємництва в Україні Конкретизовано стратегічні пріоритети державної політики сталого розвитку у контексті посилення соціальної відповідальності підприємництва. Запропоновано заходи, які сприятимуть усунення перешкод активізації соціальної відповідальності підприємництва в Україні та її регіонах та забезпечуватимуть сталий розвиток країни. Розроблена система операційних цілей політики поширення соціальної відповідальності бізнесу в Україні та засоби їх реалізації.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу; сталий розвиток країни; державна політика; операційні цілі; стратегія розвитку.

Література

  1. Власова Т. Р. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту «Економічні науки». Вип. 1. С. 52-57.
  2. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. №7. С. 3-8.
  3. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні. Економіка та держава. № 5. С. 4-8.
  4. Шевченко О. В. Регулювання політики корпоративної соціальної відповідальності: практика країн-членів Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 122 (частина І). 2014. С. 12-21.
  5. Варналій З. С., Васильців Т.Г., Покришка Д.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети. № 2. С. 49-54.
  6. Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства. Проблеми економіки. 2018, № 1 (35), С. 265-273.
  7. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1. С. 85-89.
  8. Смачило І.І. Методи управління сталим розвитком підприємства. Економіка розвитку. № 2. С.115-120.

Статтю було отримано 14.04.2021