УДК: 338.242

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-29

Інна Ігорівна ЧАЙКОВСЬКА
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова,
ORCID ID: 0000-0001-7482-1010
E-mail: inna.chaikovska@gmail.com
Людмила Василівна ВАГАНОВА
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ORCID ID: 0000-0002-5812-459
E-mail: milascincevaganova@gmail.com

JEL classification: O22; L97

Анотація

У статті проаналізована проєктна діяльність комунальних підприємств Хмельницького за такими напрямками: Стратегічний план розвитку комунальних підприємств за 2018 – 2021 роки та його реалізація, Інвестиційна програма комунальних підприємств за 2018 – 2021 роки та її реалізація, планове залучення підприємств у виконання заходів/проєктів у 2021 – 2025 роках згідно Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки та Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Визначено проблеми при реалізації проєктної діяльності та виявлено причини невиконання Стратегічних планів розвитку комунальних підприємств. Однією з найвагоміших є необхідність залучення та навчання персоналу, яке повинно відповідати загальній стратегії розвитку підприємств. Підвищення ефективності роботи комунальних підприємств потребує істотних змін в управлінні бізнес-процесами. З метою управління ефективністю бізнес-процесів необхідно здійснювати розвиток компетентності персоналу, стимулювання персоналу, формування ефективної команди. Також необхідно управляти комунікаціями, інформацією та підтримувати клієнтоорієнтованість підприємств. Вказані проблемні аспекти можна вирішити шляхом впровадження системи управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства. Дана система має містити комплекс економіко-математичних моделей управління знаннями операційною та проєктною діяльністю підприємства. В результаті успішної реалізації проєктів збільшується рівень знань членів команди проєкту та примножується рівень організаційних знань підприємства, що призводить до підвищення конкурентних переваг підприємств та посилення позиції на ринку робіт і послуг.

Ключові слова: проєкт, проєктна діяльність, комунальне підприємство, управління знаннями.

Література

 1. Чайковська І.І. Сутність проєктно-орієнтованого підприємства в умовах Industry 4.0. Економічний простір. 2021. № 167. С.88-93.
 2. Чайковська І. І. Особливості функціонування проєктно-орієнтованого підприємства в сучасних умовах. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №4. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7184
 3. Деренська Я. М. Кількісні аспекти оцінки ефективності проектного менеджменту у фармації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6(2). С. 150-155.
 4. Курочка К. М., Золотарьов С. К. Основи управління проектами на торговельному підприємстві Молодий вчений. № 12. С. 776-780.
 5. Кірдіна О. Г. Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 179-188.
 6. Павлова С. І. Проектно-орієнтовані організації як розвиток методів управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 4. С. 170-177.
 7. Савка Ю. В. Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2018. № 1. С. 90-100.
 8. Саричев Д. О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 3. С. 131-144.
 9. Інформація про стан виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки за 1-ше півріччя 2021 року. URL: https://khm.gov.ua/sites/default/files/CityProgramms/informaciya_pro_vykonannya_programy_za_i-e_pivrichchya_2021_roku_0.pdf
 10. Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств м. Хмельницького на 2020-2022 роки. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-pidvyshchennya-efektyvnosti-roboty-ta-strategichnogo-rozvytku-0
 11. Інформація про залучення коштів міжнародних фінансових та донорських організацій. URL: https://khm.gov.ua/sites/default/files/Economy/Info_about_finans.pdf
 12. Інформація про стан виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств м. Хмельницького на 2020-2022 роки за 2020 рік. URL: https://khm.gov.ua/sites/default/files/CityProgramms/informaciya_pro_vykonannya_programy_za_2020_rik_37.pdf
 13. Програми Розвиток комунальних підприємств. URL: https://khm.gov.ua/uk/city_programms_kp
 14. План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки. URL: http://khm.gov.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202021-2025%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
 15. Стратегічний план розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-strategichnogo-planu-rozvytku-hmelnyckoyi-miskoyi-terytorialnoyi-0

Статтю було отримано 09.04.2021