УДК: 311.21:331.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-8

Вікторія Олександрівна Ткач
доктор економічних наук, професор, кафедра готельно-ресторанного бізнесу,
Одеська національна академія харчових технологій
Дмитро Олександрович Харенко
кандидат технічних наук, доцент кафедра готельно-ресторанного бізнесу,
Одеська національна академія харчових технологій
Олександр Сергійович Камушков
кандидат економічних наук, доцент, кафедра туристичного бізнесу та рекреації. Одеська національна академія харчових технологій

JEL classification: J10; R11

Анотація

Вступ. В Україні проводяться соціологічні дослідження, присвячені відношенню суспільства до здорового харчування в цілому, а також аналізу його структури та змісту. Однак бракує якісних досліджень, які проливали б світло на те, як уявлення про здорове харчування впливає на повсякденне життя українців. У статті показано, як споживачі враховують аспекти користі для здоров’я при визначенні поняття «правильне харчування»; що вважається здоровою/нездорової їжею; а також чи дійсно споживачі сповідують принципи здорового харчування у реальному житті.

Метою є з’ясування щоденної практики харчування та ставлення до їжі. Дослідження демонструє, наскільки аспекти здорового харчування включені у поняття «правильне харчування». Започатковано концептуальну основу дослідження та визначено методологію дослідження. Також проаналізовано емпіричні результати та зроблено висновки.

Результати. Отримані дані та висновки обґрунтовані на підставі емпіричних досліджень, проведених авто-рами. Вивчалися повсякденні практики харчування жителів Одеси. Дані зібрані шляхом опитування та гли-бинних інтерв’ю. Дослідження показують, що споживачі визначають правильне харчування з огляду на склад та інгредієнти, специфічні методи приготування та комбінацію продуктів, певний соціальний контекст та переваги для здоров’я. Однак на практиці українці не завжди дотримуються здорового харчування.

Висновки. Дослідження сприяє вивченню проблем зі здоров’ям та показує, як аспекти здорового харчування відображаються у повсякденному житті. Також визначалося, що розуміють респонденти під правильним харчуванням. Загалом вивчення звичок у харчуванні надає дослідникам більше можливостей для аналізу здорового харчування в контексті суспільного життя. Дослідження пов’язане з вивченням аспекту здорового харчування у суспільній конструкції правильного харчування. Обмеження результатів наших досліджень зумовлені використанням методології. Вивчалися повсякденні харчові звички в мегаполісі з притаманною йому суспільною організацією, що обмежує можливості для узагальнення висновків. Таким чином, у майбутньому необхідно порівняти отримані результати з даними досліджень в інших соціальних та культурних контекстах.

Ключові слова: гастрономічні переваги, харчові звички, питання харчування, здорове харчування, українці.

Literature

  1. Caplan P. Food, health and identity. London: Routledge; 1997.
  2. Kjærnes U, Ekstrom P, Gronow J, Holm L, Mäkelä J. Eating patterns: a day in the lives of Nordic peoples. Lysaker: National Institute for Consumer Research, 2001.
  3. Charles N, Kerr M. Women, food, and families. Manchester: Manchester Unive rsity Press; 1988.
  4. Marshall DW, Anderson AS. Proper meals in transition: young married couples on the nature of eating together. Appetite. 2002. № 39 (3), рр. 193-206.
  5. Keane A, Willetts A. Concepts of healthy eating: an anthropological investigation in South East London. London: Goldsmiths College, University of London; 1996.
  6. Calnan M. Food and health: a comparison of beliefs and practices in middle-class and working-class households. In: Cunningham-Burley S and McKeganey NP, editors. Readings in Medical Sociology. London: Tavistock / Routledge; 1990. рр. 9–35.
  7. Povey R, Conner M, Sparks P, James R, Shepherd R. Interpretations of healthy and unhealthy eating, and implications for dietary change. Health Educ. Res. 1998. № 13 (2), рр. 171–83.
  8. Santich B. Good for you: beliefs about food and their relation to eating habits. Australian Journal of Nutrition and Dietetics. 1994. № 51, рр. 68–73.
  9. Debevec L, Tivadar B. Making connections through foodways: contemporary issues in anthropological and sociological studies of food. Anthropological notebooks. 2006, № 12(1), рр. 5-16.
  10. Gronow J, Zhuravlev S. The book of tasty and healthy food: the establishment of Soviet haute cuisine. In: Strong J, editor. Educated tastes: food, drink, and connoisseur culture. Lincoln: University of Nebraska Press. 2011, рр. 24–57.

Статтю було отримано 15.04.2021